Ako zlepiť koženú tašku?

Ako opraviť koženú tašku?

Kožené kabelky majú častokrát spoločný problém, odtrhnú sa na nich ramienka. S Loctite Power Flex Gel môžete opäť svoju kabelku nosiť ako predtým.

 Pracovný postup:

1. Lepené povrchy musia byť čisté a suché. Musia k sebe doliehať.

2. Na obe lepené plochy naneste malé množstvo lepidla.

3. Lepené plochy k sebe pritlačte a držte niekoľko sekúnd. Lepené plochy k sebe pritlačte a držte niekoľko sekúnd. Nechajte aspoň 1-2 hodiny zaschnúť pred použitím. Prebytok lepidla môže byť ľahko odstránený po zaschnutí (pozri bod 5).
 

4.  Nechajte aspoň 1-2 hodiny zaschnúť pred použitím. Prebytok lepidla môže byť ľahko odstránený po zaschnutí (pozri bod 5).

5. Prebytok lepidla môžete ľahko zotrieť obrúskom namočeným v Loctite Super Attak odstraňovači lepidla.

6. Lepidlo ihneď po použití uzavrite. Skladujte ho vo zvislej polohe na suchom a chladnom mieste. 


Odporúčané produkty: